15.2.2021
 
הצלחה פנתה למשנים ליועמ"ש בבקשה להסדיר בכל משרדי הממשלה את הפגישות והמגעים מול לוביסטים ומייצגי צדדים פרטיים. זאת בעקבות נוהל חדש שהפיץ היועץ המשפטי למשרד האוצר, עו"ד אסי מסינג. לפי הנוהל, פגישה של עובד המשרד עם שדלן – בין אם היא נעשית בנוכחות לקוחו של השדלן ובין אם לא – תיערך רק בתיאום מראש של נושא הפגישה ותעסוק רק בו. העובד יוודא טרם הפגישה מיהו הלקוח שאותו מייצג השדלן, ומיד לאחריה יעביר לממונה עליו רישום של מועד הפגישה, פרטי השדלן שהשתתף בה ופירוט קצר בדבר נושא הפגישה ותוכנה.
 
לקריאת הדיווח של חגי עמית, ב"דה מרקר" - https://www.themarker.com/news/.premium-1.9538219

15.2.2021
 
הצלחה פנתה למשנים ליועמ"ש בבקשה להסדיר בכל משרדי הממשלה את הפגישות והמגעים מול לוביסטים ומייצגי צדדים פרטיים. זאת בעקבות נוהל חדש שהפיץ היועץ המשפטי למשרד האוצר, עו"ד אסי מסינג. לפי הנוהל, פגישה של עובד המשרד עם שדלן – בין אם היא נעשית בנוכחות לקוחו של השדלן ובין אם לא – תיערך רק בתיאום מראש של נושא הפגישה ותעסוק רק בו. העובד יוודא טרם הפגישה מיהו הלקוח שאותו מייצג השדלן, ומיד לאחריה יעביר לממונה עליו רישום של מועד הפגישה, פרטי השדלן שהשתתף בה ופירוט קצר בדבר נושא הפגישה ותוכנה.
 
לקריאת הדיווח של חגי עמית, ב"דה מרקר" - https://www.themarker.com/news/.premium-1.9538219