15.2.2021
  
דיווח של נטעאל בנדל ב"הארץ", מביא התפתחויות נוספות מהעתירה שהוגשה על ידי עיתון "הארץ" והצלחה, לחשיפת יומנים שונים של בכירים במשרד ראש הממשלה, ובראשם, ראש הממשלה עצמו.
 
לקריאת הדיווח - https://www.haaretz.co.il/news/law/netanyahutrial/1.9540393
15.2.2021
  
דיווח של נטעאל בנדל ב"הארץ", מביא התפתחויות נוספות מהעתירה שהוגשה על ידי עיתון "הארץ" והצלחה, לחשיפת יומנים שונים של בכירים במשרד ראש הממשלה, ובראשם, ראש הממשלה עצמו.
 
לקריאת הדיווח - https://www.haaretz.co.il/news/law/netanyahutrial/1.9540393