22.2.2021
 
רשות התחרות השיבה לאחר שבועות ארוכים לפניית הצלחה בעניין בחינת התכווצות תיק האשראי ליהלומים במסגרת מיזוג מזרחי-טפחות-אגוד. הרשות הודיעה כי לא מצאה "תשתית ראייתית מספקת להפרת תנאי המיזוג ולנקיטת צעדי אכיפה". לעמדת הצלחה, הרשות התעכבה חודשים ארוכים בבדיקת התלונות, עד לאחר בריחת הסוסים מן האורווה וביצוע המיזוג כך שתנאי הממונה במיזוג הפכו לחסרי ערך ולא נאכפו גם אם השחיקה נעשתה מסיבות לגיטימיות.
 
לדיווח של רון שטיין בגלובס - https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001361577
22.2.2021
 
רשות התחרות השיבה לאחר שבועות ארוכים לפניית הצלחה בעניין בחינת התכווצות תיק האשראי ליהלומים במסגרת מיזוג מזרחי-טפחות-אגוד. הרשות הודיעה כי לא מצאה "תשתית ראייתית מספקת להפרת תנאי המיזוג ולנקיטת צעדי אכיפה". לעמדת הצלחה, הרשות התעכבה חודשים ארוכים בבדיקת התלונות, עד לאחר בריחת הסוסים מן האורווה וביצוע המיזוג כך שתנאי הממונה במיזוג הפכו לחסרי ערך ולא נאכפו גם אם השחיקה נעשתה מסיבות לגיטימיות.
 
לדיווח של רון שטיין בגלובס - https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001361577