28.2.2021
 
שלוש עמותות (הצלחה, התנועה למען איכות השלטון והתנועה לחופש המידע) דורשות מהממשלה לפרסם את כל נתוני ועדת החריגים. בדרישה נכתב ש"העובדה ששלוש העמותות פנו אליכם באותו עניין וללא תיאום ביניהן מעידה על חשיבותו של המידע המבוקש". 
 
הדרישה היא לקבל מידע מיום הקמת הוועדה ועד ליום קבלת המענה, כלומר כשהיא פעלה תחת שלושה משרדים ממשלתיים בגלגולים השונים. המידע ששלוש העמותות מבקשות לקבל הוא מספר הבקשות שהוגשו ליציאה ולכניסה מהארץ, לרבות העתקים מהבקשות, מספר הבקשות שטופלו, מספר הבקשות שאושרו ומספר הבקשות שנדחו, לרבות הנימוקים לדחייה. עוד מבקשות העמותות לקבל את זהות חברי הוועדה, תפקידיהם ושיוכם הארגוני לאורך כל תקופת פעולת הוועדה: "העובדה ששלוש העמותות פנו אליכם באותו עניין וללא תיאום ביניהן מעידה על חשיבותו של המידע המבוקש ועל עוצמתו של האינטרס הציבורי. יש להוסיף לכך את העובדה שבימים האחרונים ניכר כי ועדת החריגים ופועלה אינם יורדים מסדר היום הציבורי והתקשורתי, וזאת בין היתר לאור החלטות תמוהות ובעייתיות של הוועדה (לרבות החלטה אחת לפחות שעלתה באופן מצער בחיי אדם שכניסתו לישראל סורבה)".
 
לדיווח של מיכל רז-חיימוביץ' בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362112
28.2.2021
 
שלוש עמותות (הצלחה, התנועה למען איכות השלטון והתנועה לחופש המידע) דורשות מהממשלה לפרסם את כל נתוני ועדת החריגים. בדרישה נכתב ש"העובדה ששלוש העמותות פנו אליכם באותו עניין וללא תיאום ביניהן מעידה על חשיבותו של המידע המבוקש". 
 
הדרישה היא לקבל מידע מיום הקמת הוועדה ועד ליום קבלת המענה, כלומר כשהיא פעלה תחת שלושה משרדים ממשלתיים בגלגולים השונים. המידע ששלוש העמותות מבקשות לקבל הוא מספר הבקשות שהוגשו ליציאה ולכניסה מהארץ, לרבות העתקים מהבקשות, מספר הבקשות שטופלו, מספר הבקשות שאושרו ומספר הבקשות שנדחו, לרבות הנימוקים לדחייה. עוד מבקשות העמותות לקבל את זהות חברי הוועדה, תפקידיהם ושיוכם הארגוני לאורך כל תקופת פעולת הוועדה: "העובדה ששלוש העמותות פנו אליכם באותו עניין וללא תיאום ביניהן מעידה על חשיבותו של המידע המבוקש ועל עוצמתו של האינטרס הציבורי. יש להוסיף לכך את העובדה שבימים האחרונים ניכר כי ועדת החריגים ופועלה אינם יורדים מסדר היום הציבורי והתקשורתי, וזאת בין היתר לאור החלטות תמוהות ובעייתיות של הוועדה (לרבות החלטה אחת לפחות שעלתה באופן מצער בחיי אדם שכניסתו לישראל סורבה)".
 
לדיווח של מיכל רז-חיימוביץ' בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362112