3.3.2021
  
באופן חריג נפסקו לטובת הצלחה הוצאות בסך 1,000 ש"ח על עצם הגשת בקשת ארכה בעתירת חופש מידע מטעם משרד החוץ. מדובר בבקשת ארכה שניה שהוגשה מטעם המשרד בעתירה ולאחר שכבר בפעם הקודמת התנגדה הצלחה לארכה בשל משך הזמן הארוך שעמד למשרד לענות לבקשה ולהגיש את תשובתו.  
 
https://tl8.me/u-1229

3.3.2021
  
באופן חריג נפסקו לטובת הצלחה הוצאות בסך 1,000 ש"ח על עצם הגשת בקשת ארכה בעתירת חופש מידע מטעם משרד החוץ. מדובר בבקשת ארכה שניה שהוגשה מטעם המשרד בעתירה ולאחר שכבר בפעם הקודמת התנגדה הצלחה לארכה בשל משך הזמן הארוך שעמד למשרד לענות לבקשה ולהגיש את תשובתו.  
 
https://tl8.me/u-1229