16.3.2021
 
לראשונה, נמסר יומן ראש הממשלה בפורמט יומי מפורט לשנת 2015. היומנים הנוגעים לשאר השנים טרם נחשפו ובית המשפט יכריע בנוגע אליהם. 
 
לקריאת הדיווח המלא באתר העין השביעית: https://www.the7eye.org.il/409454
16.3.2021
 
לראשונה, נמסר יומן ראש הממשלה בפורמט יומי מפורט לשנת 2015. היומנים הנוגעים לשאר השנים טרם נחשפו ובית המשפט יכריע בנוגע אליהם. 
 
לקריאת הדיווח המלא באתר העין השביעית: https://www.the7eye.org.il/409454