31.3.2021
 
דיווח של בגלובס של ענת ביין-לובוביץ' אודות עתירה רביעית לבג"ץ בעניין מינוי ראשי הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין שהוגשה על ידי הצלחה ומישל קרמרמן דקל. קרמרמן-דקל ועמותת "הצלחה" מתארים בעתירה את מהלך הדברים בישיבת הממשלה בה דנו במנויים בפעם האחרונה ואת האופן בו התנהלה. העתירה כוללת גם סקירת מלוא ההיסטוריה של הטיפול במינויים אלה, המעוכבים זה למעלה משנתיים מסיבות לא ענייניות. לעתירה צורפו כמשיבים גם השרים עצמם שהשתתפו באופן פעיל בדיון. העותרות מבקשות כי נוכח הכשלים שנפלו בהליך אישור מינויים, בג"ץ יורה לאשר אותם ולהשלים סופית את כניסתם לתפקיד של קרמרמן-דקל ושוויקי.
 
לקריאת הדיווח: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001365858
31.3.2021
 
דיווח של בגלובס של ענת ביין-לובוביץ' אודות עתירה רביעית לבג"ץ בעניין מינוי ראשי הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין שהוגשה על ידי הצלחה ומישל קרמרמן דקל. קרמרמן-דקל ועמותת "הצלחה" מתארים בעתירה את מהלך הדברים בישיבת הממשלה בה דנו במנויים בפעם האחרונה ואת האופן בו התנהלה. העתירה כוללת גם סקירת מלוא ההיסטוריה של הטיפול במינויים אלה, המעוכבים זה למעלה משנתיים מסיבות לא ענייניות. לעתירה צורפו כמשיבים גם השרים עצמם שהשתתפו באופן פעיל בדיון. העותרות מבקשות כי נוכח הכשלים שנפלו בהליך אישור מינויים, בג"ץ יורה לאשר אותם ולהשלים סופית את כניסתם לתפקיד של קרמרמן-דקל ושוויקי.
 
לקריאת הדיווח: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001365858