13.4.2021
  
בימים האחרונים, לאחר מאמץ מרוכז שהשקענו, עלו לפורטל המידע "מידע לעם", אלפי מסמכים שעברו עיבוד OCR כדי להפוך אותם לברי חיפוש. כעת, במקום קבצי תמונה או PDF סגור, ניתן לחפש במסמכים שנמסרו לארגוני השקיפות בהמשך לבקשות המידע ולעשות שימוש טוב יותר במידע שנמסר.
13.4.2021
  
בימים האחרונים, לאחר מאמץ מרוכז שהשקענו, עלו לפורטל המידע "מידע לעם", אלפי מסמכים שעברו עיבוד OCR כדי להפוך אותם לברי חיפוש. כעת, במקום קבצי תמונה או PDF סגור, ניתן לחפש במסמכים שנמסרו לארגוני השקיפות בהמשך לבקשות המידע ולעשות שימוש טוב יותר במידע שנמסר.