21.4.2021
 
בעקבות בקשת חופש מידע של הצלחה חושף חן מענית בגלובס, את הרפורמה המתוכננת בכל הנוגע להרשאות העיון של שופטים ורשמים בתיקים משפטיים במערכת "נט המשפט".
 
לקריאת הדיווח המלא: https://globes.co.il/news/article.aspx?did=1001368197
 
לעיון במידע שהתקבל ובהמלצות ועדת שפירא: https://www.odata.org.il/dataset/a7fb1eee-36e8-4fa3-9d33-71c8d284a133
21.4.2021
 
בעקבות בקשת חופש מידע של הצלחה חושף חן מענית בגלובס, את הרפורמה המתוכננת בכל הנוגע להרשאות העיון של שופטים ורשמים בתיקים משפטיים במערכת "נט המשפט".
 
לקריאת הדיווח המלא: https://globes.co.il/news/article.aspx?did=1001368197
 
לעיון במידע שהתקבל ובהמלצות ועדת שפירא: https://www.odata.org.il/dataset/a7fb1eee-36e8-4fa3-9d33-71c8d284a133