22.4.2021
 
עמותת הצלחה שלחה למנהל בתי המשפט השופט מרזל מכתב התראה כי תפנה לערכאות אם לא תתקן הנהלת בתי המשפט כשלים בניהולה את פנקס התובעניות היצוגיות. נטען כי חרף החובה המפורשת בחוק ובתקנות וחרף פניות חוזרות ונשנות לאורך השנים הפנקס עדין לא כולל את כל המידע ניהולו מעורר קשיים. הצלחה מיוצגת בפניה זו להנהלת בתי המשפט על ידי הקליניקה לתובענות ייצוגיות הפועלת בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. 
 
לקריאת הציוץ של אמוץ שפירא: https://twitter.com/amotzsh/status/1385106394911756295?s=20
22.4.2021
 
עמותת הצלחה שלחה למנהל בתי המשפט השופט מרזל מכתב התראה כי תפנה לערכאות אם לא תתקן הנהלת בתי המשפט כשלים בניהולה את פנקס התובעניות היצוגיות. נטען כי חרף החובה המפורשת בחוק ובתקנות וחרף פניות חוזרות ונשנות לאורך השנים הפנקס עדין לא כולל את כל המידע ניהולו מעורר קשיים. הצלחה מיוצגת בפניה זו להנהלת בתי המשפט על ידי הקליניקה לתובענות ייצוגיות הפועלת בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. 
 
לקריאת הציוץ של אמוץ שפירא: https://twitter.com/amotzsh/status/1385106394911756295?s=20