26.4.2021
 
בתשובה לעתירה לבג"ץ, כתב היועמ"ש שיש להורות על קיום דיון נוסף למינוי מישל קרמרמן-דקל למנכ"לית הרשות השנייה וניר שוויקי ליו"ר המועצה לשידורי כבלים ולווין. המדינה מתעכבת באישור המינויים כבר יותר משנתיים. "ההסתייגויות שעלו בממשלה בנוגע למינויים הללו לא עולות בקנה אחד עם הכללים", כתב מנדלבליט. בתגובתו לעתירה שהוגשה לבג"ץ בנושא, ביקר מנדלבליט בחריפות את התנהלות חלק מהשרים בישיבה שעסקה בנושא לפני כחודש: "הדיון שהתקיים במרץ אינו מקיים את חובותיה של הממשלה. ההסתייגויות שעלו בממשלה בנוגע למינויים הללו אינן עולות בקנה אחד עם הכללים". היועמ"ש סבור שיש לבטל את ההחלטות שניתנו בדיון ולקיים דיון נוסף בנושא המינויים "על בסיס תשתית עובדתית מוצקה ושקילת שיקולים עניינים".
 
לידיעה המלאה של גלעד מורג ב ווינט: https://www.ynet.co.il/news/article/S1PM9QmD00
26.4.2021
 
בתשובה לעתירה לבג"ץ, כתב היועמ"ש שיש להורות על קיום דיון נוסף למינוי מישל קרמרמן-דקל למנכ"לית הרשות השנייה וניר שוויקי ליו"ר המועצה לשידורי כבלים ולווין. המדינה מתעכבת באישור המינויים כבר יותר משנתיים. "ההסתייגויות שעלו בממשלה בנוגע למינויים הללו לא עולות בקנה אחד עם הכללים", כתב מנדלבליט. בתגובתו לעתירה שהוגשה לבג"ץ בנושא, ביקר מנדלבליט בחריפות את התנהלות חלק מהשרים בישיבה שעסקה בנושא לפני כחודש: "הדיון שהתקיים במרץ אינו מקיים את חובותיה של הממשלה. ההסתייגויות שעלו בממשלה בנוגע למינויים הללו אינן עולות בקנה אחד עם הכללים". היועמ"ש סבור שיש לבטל את ההחלטות שניתנו בדיון ולקיים דיון נוסף בנושא המינויים "על בסיס תשתית עובדתית מוצקה ושקילת שיקולים עניינים".
 
לידיעה המלאה של גלעד מורג ב ווינט: https://www.ynet.co.il/news/article/S1PM9QmD00