13.7.2021

ישראל היום' הודיע על קורס לימוד עיתונאות בשיתוף לשכת העיתונות הממשלתית. שיתוף הפעולה בין כלי תקשורת שעיסוקו, לכאורה, בעיתונות חופשית, לבין רשות מינהלית הוא חריג ובעל השלכות מורכבות אך כעת מסתבר כעת כי כי ב"ישראל היום" לא רק התהדרו בשיתוף פעולה מעורר שאלה, אלא בשיתוף פעולה שכלל לא היה קיים. "אין מדובר בתכנית לימודי עיתונות משותפת של לע"מ עם העיתון ישראל היום", מסרה לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ) בתגובה לבקשת חופש מידע של "העין השביעית" ו"הצלחה", שהגישו איתמר ב"ז ועו"ד אלעד מן, יועמ"ש "הצלחה" ויו"ר עמותת העין השביעית. "מדובר בקורס שכל הפקתו, תכניו ותקציבו הם של העיתון ישראל היום ואין ללע"מ כל קשר לכך, לרבות גובה שכר הלימוד ככל שקיים או לדרישות הקבלה לתכנית. נוסף לאמור, אין ולא הייתה ללע"מ התקשרות תקציבית או אחרת או כל הוצאה כספית כלשהי מטעם לע"מ בגין קורס עיתונות זה".
 
 
לקריאת הדיווח המלא באתר "העין השביעית": https://www.the7eye.org.il/422820
 
 
13.7.2021

ישראל היום' הודיע על קורס לימוד עיתונאות בשיתוף לשכת העיתונות הממשלתית. שיתוף הפעולה בין כלי תקשורת שעיסוקו, לכאורה, בעיתונות חופשית, לבין רשות מינהלית הוא חריג ובעל השלכות מורכבות אך כעת מסתבר כעת כי כי ב"ישראל היום" לא רק התהדרו בשיתוף פעולה מעורר שאלה, אלא בשיתוף פעולה שכלל לא היה קיים. "אין מדובר בתכנית לימודי עיתונות משותפת של לע"מ עם העיתון ישראל היום", מסרה לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ) בתגובה לבקשת חופש מידע של "העין השביעית" ו"הצלחה", שהגישו איתמר ב"ז ועו"ד אלעד מן, יועמ"ש "הצלחה" ויו"ר עמותת העין השביעית. "מדובר בקורס שכל הפקתו, תכניו ותקציבו הם של העיתון ישראל היום ואין ללע"מ כל קשר לכך, לרבות גובה שכר הלימוד ככל שקיים או לדרישות הקבלה לתכנית. נוסף לאמור, אין ולא הייתה ללע"מ התקשרות תקציבית או אחרת או כל הוצאה כספית כלשהי מטעם לע"מ בגין קורס עיתונות זה".
 
 
לקריאת הדיווח המלא באתר "העין השביעית": https://www.the7eye.org.il/422820