22.7.2021

הבוקר בדה מרקר מביאה טלי חרותי-סובר  שורה של בקשות חופש מידע שהוגשו על ידי הצלחה לרגולטורים פיננסיים וכלכליים, החושפות נתוני העסקה שונים מתוך המתרחש אצלם.
 
לקריאת הדיווח והנתונים: https://www.themarker.com/career/.premium-1.10017504
 
לעיון בתשובות לבקשת חופש המידע שהגישה הצלחה לרגולטורים פיננסיים וכלכליים שונים באתר "מידע לעם":  https://t.co/XQNG4ToBuM?amp=1
 
22.7.2021

הבוקר בדה מרקר מביאה טלי חרותי-סובר  שורה של בקשות חופש מידע שהוגשו על ידי הצלחה לרגולטורים פיננסיים וכלכליים, החושפות נתוני העסקה שונים מתוך המתרחש אצלם.
 
לקריאת הדיווח והנתונים: https://www.themarker.com/career/.premium-1.10017504
 
לעיון בתשובות לבקשת חופש המידע שהגישה הצלחה לרגולטורים פיננסיים וכלכליים שונים באתר "מידע לעם":  https://t.co/XQNG4ToBuM?amp=1