2.8.2021

טור של עידן בנימין מ"שקוף", המתפרסם בעין השביעית,  עוסק בבלעדיות בגישה לנושאי משרה ציבורית ואירועים ציבוריים ומביא גם את עמדת יועמ"ש הצלחה.
 
לקריאת הטור: https://www.the7eye.org.il/425170
 
2.8.2021

טור של עידן בנימין מ"שקוף", המתפרסם בעין השביעית,  עוסק בבלעדיות בגישה לנושאי משרה ציבורית ואירועים ציבוריים ומביא גם את עמדת יועמ"ש הצלחה.
 
לקריאת הטור: https://www.the7eye.org.il/425170