1.10.2021

על תרומות והפרות

כתבתם של הגר שיזף וגור מגידו במוסף המרקרוויק של דה מרקר, עוסקת בהרחבה בתעשיית גיוסי התרומות באמצעות כלי תקשורת ומביאה גם התייחסות של עו"ד אלעד מן, יועמ"ש הצלחה

לקריאת הכתבה: https://www.themarker.com/law/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.10255663

 

1.10.2021

על תרומות והפרות

כתבתם של הגר שיזף וגור מגידו במוסף המרקרוויק של דה מרקר, עוסקת בהרחבה בתעשיית גיוסי התרומות באמצעות כלי תקשורת ומביאה גם התייחסות של עו"ד אלעד מן, יועמ"ש הצלחה

לקריאת הכתבה: https://www.themarker.com/law/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.10255663