26.11.2021

ניגוד עניינים נוסף במוסד?

בטורו השבוע מזכיר יוסי מלמן ב"הארץ" את מכתבו של יועמ"ש הצלחה, אלעד מן,  ליועץ המשפטי לממשלה ולמוסד, בעניין ייעוץ התקשורת שמקבל המוסד ואת ניגודי העניינים האפשריים הנוגעים אליו.

לקריאת הדיווח: https://www.haaretz.co.il/blogs/yossimelman/BLOG-.premium-1.10326177

 

26.11.2021

ניגוד עניינים נוסף במוסד?

בטורו השבוע מזכיר יוסי מלמן ב"הארץ" את מכתבו של יועמ"ש הצלחה, אלעד מן,  ליועץ המשפטי לממשלה ולמוסד, בעניין ייעוץ התקשורת שמקבל המוסד ואת ניגודי העניינים האפשריים הנוגעים אליו.

לקריאת הדיווח: https://www.haaretz.co.il/blogs/yossimelman/BLOG-.premium-1.10326177