2.1.2022

חלון חופש מידע לועדות הקבלה בישובים הקהילתיים

בטור סוף השבוע שלה במרקר וויק של "דה מרקר", עוסקת מירב ארלוזורוב בועדות הקבלה בישובים הקהילתיים ומזכירה נתונים שקיבלה הצלחה בשנת 2019 אודות פעילות ועדות הקבלה.

לקריאת הטור: https://www.themarker.com/realestate/.premium.HIGHLIGHT-1.10503314
לעיון בנתונים שהתקבלו: https://www.odata.org.il/dataset/cdb8553c-4762-4ec1-9a1c-4018168fe830

2.1.2022

חלון חופש מידע לועדות הקבלה בישובים הקהילתיים

בטור סוף השבוע שלה במרקר וויק של "דה מרקר", עוסקת מירב ארלוזורוב בועדות הקבלה בישובים הקהילתיים ומזכירה נתונים שקיבלה הצלחה בשנת 2019 אודות פעילות ועדות הקבלה.

לקריאת הטור: https://www.themarker.com/realestate/.premium.HIGHLIGHT-1.10503314
לעיון בנתונים שהתקבלו: https://www.odata.org.il/dataset/cdb8553c-4762-4ec1-9a1c-4018168fe830