בקשת חופש מידע של הצלחה ומסמכים נוספים מאפשרים למפות את האופן בו מטופלת סוגיית מסחור התוכן והיצירה הציבורית בתאגיד השידור הישראלי. המסקנות: יש מקום לשיפור
 
לקריאת הדיווח של איתמר ב"ז בעין השביעית: https://www.the7eye.org.il/448228
 
לקריאת הציוץ של איתמר ב"ז: https://twitter.com/itamarbz/status/1500396984355676163?s=20&t=avyB4O1dM3IxB1fOIG6mxQ
בקשת חופש מידע של הצלחה ומסמכים נוספים מאפשרים למפות את האופן בו מטופלת סוגיית מסחור התוכן והיצירה הציבורית בתאגיד השידור הישראלי. המסקנות: יש מקום לשיפור
 
לקריאת הדיווח של איתמר ב"ז בעין השביעית: https://www.the7eye.org.il/448228
 
לקריאת הציוץ של איתמר ב"ז: https://twitter.com/itamarbz/status/1500396984355676163?s=20&t=avyB4O1dM3IxB1fOIG6mxQ