היום מתפרסם יומן שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן, לשנת 2021 (רבעון שני) כפי שהתקבל בעקבות עת"מ 32482-11-21 הצלחה נ' משרד הבינוי והשיכון ואח'. היומן נמסר רק לאחר הגשת העתירה ועיכובים והתחמקויות שונות מצדו של ליצמן בכל הנוגע לקבלת העתירה והתייחסות אליה. 
 
https://odata.org.il/dataset/134ecb06-b234-4877-8f18-dc4e0899ebf3
 
היום מתפרסם יומן שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן, לשנת 2021 (רבעון שני) כפי שהתקבל בעקבות עת"מ 32482-11-21 הצלחה נ' משרד הבינוי והשיכון ואח'. היומן נמסר רק לאחר הגשת העתירה ועיכובים והתחמקויות שונות מצדו של ליצמן בכל הנוגע לקבלת העתירה והתייחסות אליה. 
 
https://odata.org.il/dataset/134ecb06-b234-4877-8f18-dc4e0899ebf3