לאחר עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים ועקבות פסק דין חלקי שניתן בה, נמסר היום בשנית להצלחה יומנו של ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, לשנת 2019. היומן נמסר בפורמט יומי מלא וללא חיתוכים והשמטות. ניתן לצפות ביומן באתר מידע לעם:
 
https://odata.org.il/dataset/3d98262d-9b4b-4dda-836e-03fa58530da1
לאחר עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים ועקבות פסק דין חלקי שניתן בה, נמסר היום בשנית להצלחה יומנו של ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, לשנת 2019. היומן נמסר בפורמט יומי מלא וללא חיתוכים והשמטות. ניתן לצפות ביומן באתר מידע לעם:
 
https://odata.org.il/dataset/3d98262d-9b4b-4dda-836e-03fa58530da1