היום נמסר להצלחה יומנו של מפקד גלי צה"ל, לשנת 2021, בעקבות בקשת חופש מידע שהוגשה בנושא. היומן זמין לצפיה באתר מידע לעם:
 
https://odata.org.il/dataset/c55408f4-1264-4d12-aefb-072075c927af
 
היום נמסר להצלחה יומנו של מפקד גלי צה"ל, לשנת 2021, בעקבות בקשת חופש מידע שהוגשה בנושא. היומן זמין לצפיה באתר מידע לעם:
 
https://odata.org.il/dataset/c55408f4-1264-4d12-aefb-072075c927af