יומן שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון ויומן מנכ"ל משרד החינוך, יגאל סלוביק לשנת 2021 (רבעון רביעי)
 
https://odata.org.il/dataset/9ea80cfd-6160-40bd-ab37-4f9e33155525
 
יומן מנכ"ל משרד החינוך, יגאל סלוביק לשנת 2021 (רבעון שלישי)
 
https://odata.org.il/dataset/ca9a0308-8255-468e-9f1c-94e2b2df26b3
 
יומן שר התפוצות, נחמן שי, ומנכל"י משרד התפוצות, דביר כהנא וציונה קניג-יאיר, לשנת 2021 (רבעון שלישי)
 
https://odata.org.il/dataset/6f36c282-c3d4-4fb1-9bd1-4e882eff991d
 
יומן שרת התפוצות, עומר ינקלביץ, יומן שר התפוצות נחמן שי ויומן מנכ"ל משרד התפוצות דביר כהנא לשנת 2021 (רבעון שני)
 
https://odata.org.il/dataset/a7ade9b2-df55-4b8b-8324-5556b73b032a
 
 
יומן שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון ויומן מנכ"ל משרד החינוך, יגאל סלוביק לשנת 2021 (רבעון רביעי)
 
https://odata.org.il/dataset/9ea80cfd-6160-40bd-ab37-4f9e33155525
 
יומן מנכ"ל משרד החינוך, יגאל סלוביק לשנת 2021 (רבעון שלישי)
 
https://odata.org.il/dataset/ca9a0308-8255-468e-9f1c-94e2b2df26b3
 
יומן שר התפוצות, נחמן שי, ומנכל"י משרד התפוצות, דביר כהנא וציונה קניג-יאיר, לשנת 2021 (רבעון שלישי)
 
https://odata.org.il/dataset/6f36c282-c3d4-4fb1-9bd1-4e882eff991d
 
יומן שרת התפוצות, עומר ינקלביץ, יומן שר התפוצות נחמן שי ויומן מנכ"ל משרד התפוצות דביר כהנא לשנת 2021 (רבעון שני)
 
https://odata.org.il/dataset/a7ade9b2-df55-4b8b-8324-5556b73b032a