הבוקר עתרה עמותת הצלחה לבית המשפט העליון נגד שר הביטחון בני גנץ והיועצת המשפטית לממשלה בעניין מינוי הקבע של מפקד גלי צה"ל.  במסגרת העתירה התבקש בית המשפט העליון להוציא צו על תנאי המורה לשר הביטחון לנמק מדוע לא יורה על מינוי לאלתר של ועדת איתור לבחירת מפקד/ת קבוע/ה לגלי צה"ל ומדוע לא יפעל להשלמת המינוי כמינוי קבע בלא דיחוי נוסף.כמו כן התבקש בית המשפט העליון להוציא צו שיורה ליועצת המשפטית מדוע לא תנחה את שר הביטחון לפעול להקמתה המיידית של ועדת איתור לבחירת מפקד/ת קבוע/ה לגלי צה"ל ולהשלמת המינוי כמינוי קבע בלא דיחוי נוסף. בית המשפט התבקש להוציא אף צו ביניים המורה לגנץ שלא להאריך בתקופה נוספת את מינוייה של גלית אלטשטיין כמפקדת תחנת גלי צה"ל ו/או לא למנות תחתיה גורם כלשהו במינוי זמני לתפקיד וזאת עד להכרעה בעתירה שבכותרת. הפניה לבית המשפט העליון באה לאחר שבסוף דצמבר 2021 ובעקבות פניות הצלחה, הודיע משרד המשפטים כי ועדת איתור תמונה בתוך שבועות, אך הדבר לא בוצע עד היום.
את הצלחה מייצגים עורכי הדין אלעד מן ואפי מיכאלי
לקריאת הדיווח במעריב: https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-915436
לקריאת הדיווח בביזפורטל: https://www.bizportal.co.il/advertismentandmarketing/news/article/804278
לקריאת הדיווח במקור ראשון: https://www.makorrishon.co.il/news/483605/
לקריאת הדיווח בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001411076
לקריאת הדיווח בדה מרקר: https://www.themarker.com/advertising/2022-05-03/ty-article/.premium/00000180-98a3-d17f-abac-ddfb50260000
לקריאת הדיווח באתר אייס: https://www.ice.co.il/media/news/article/855203

הבוקר עתרה עמותת הצלחה לבית המשפט העליון נגד שר הביטחון בני גנץ והיועצת המשפטית לממשלה בעניין מינוי הקבע של מפקד גלי צה"ל.  במסגרת העתירה התבקש בית המשפט העליון להוציא צו על תנאי המורה לשר הביטחון לנמק מדוע לא יורה על מינוי לאלתר של ועדת איתור לבחירת מפקד/ת קבוע/ה לגלי צה"ל ומדוע לא יפעל להשלמת המינוי כמינוי קבע בלא דיחוי נוסף.כמו כן התבקש בית המשפט העליון להוציא צו שיורה ליועצת המשפטית מדוע לא תנחה את שר הביטחון לפעול להקמתה המיידית של ועדת איתור לבחירת מפקד/ת קבוע/ה לגלי צה"ל ולהשלמת המינוי כמינוי קבע בלא דיחוי נוסף. בית המשפט התבקש להוציא אף צו ביניים המורה לגנץ שלא להאריך בתקופה נוספת את מינוייה של גלית אלטשטיין כמפקדת תחנת גלי צה"ל ו/או לא למנות תחתיה גורם כלשהו במינוי זמני לתפקיד וזאת עד להכרעה בעתירה שבכותרת. הפניה לבית המשפט העליון באה לאחר שבסוף דצמבר 2021 ובעקבות פניות הצלחה, הודיע משרד המשפטים כי ועדת איתור תמונה בתוך שבועות, אך הדבר לא בוצע עד היום.
את הצלחה מייצגים עורכי הדין אלעד מן ואפי מיכאלי
לקריאת הדיווח במעריב: https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-915436
לקריאת הדיווח בביזפורטל: https://www.bizportal.co.il/advertismentandmarketing/news/article/804278
לקריאת הדיווח במקור ראשון: https://www.makorrishon.co.il/news/483605/
לקריאת הדיווח בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001411076
לקריאת הדיווח בדה מרקר: https://www.themarker.com/advertising/2022-05-03/ty-article/.premium/00000180-98a3-d17f-abac-ddfb50260000
לקריאת הדיווח באתר אייס: https://www.ice.co.il/media/news/article/855203