הצלחה עתרה לבית-המשפט כדי לאלץ את מפעל הפיס למסור לציבור מידע על כספים שהעביר ל"ידיעות אחרונות", ynet, קשת ורשת במסגרת התקשרויות ספציפיות עם כלי התקשורת, וכן למסור לציבור מידע מפורט על פרסומיו הגלויים והסמויים של מפעל הפיס עם כלל כלי התקשורת בישראל.
לפני כחצי שנה הגישה הצלחה למפעל הפיס ארבע בקשות חופש מידע. בראשונה דרשה לקבל את מסמכי ההתקשרות בין מפעל הפיס לעיתון "ידיעות אחרונות"  ואתר ynet בכל הקשור למיזם הפרסומי "המורה של המדינה". עוד ביקשה הצלחה לקבל את תקציב המיזם המפורט וכן מידע על התשלומים שבוצעו בפועל בקשר למיזם. בקשה שנייה הוגשה למפעל הפיס כדי לקבל מידע על הענקת פרס ספיר לשנת 2021 ועל התקשרויות של מפעל הפיס עם חברת קשת בנוגע לפרס. קשת מפעילה את ערוץ 12 והאתרים mako ו-n12. מפעל הפיס פנה לקשת שטענה כי המסמך שאותו ניתן לכאורה לחשוף כלל אינו מסמך התקשרות בינה לבין מפעל הפיס בנוגע להענקת פרס ספיר ועל כן אין מקום לגלותו. מעבר לכך התנגדה קשת מטעמים של סודות מסחריים ומקצועיים. במפעל הפיס, על כן, סירבו לחשוף דבר. בקשה שלישית נועדה לחשוף מידע על התקשרויות בין מפעל הפיס לרשת בנוגע לשידור הגרלות הלוטו בטלוויזיה. רשת מפעילה את ערוץ 13. ברשת טענו כי החומרים כוללים פרטים עסקיים ומסחריים ועל כן התנגדו לחשיפתם. במפעל הפיס שוב לא נמסר אף פרט. הבקשה הרביעית, הרוחבית, דרשה ממפעל הפיס לקבל מידע על כל הוצאות הפרסום בשנים 20-21 בעיתונות הכתובה (דפוס ואינטרנט), תוך פירוט לכלי תקשורת. בנוסף התבקש מפעל הפיס לספק מידע על הוצאות פרסום סמוי ("תוכן שיווקי", "כתבות ממומנות", "שיתוף בתוכן" וכדומה), שוב תוך פירוט כלי תקשורת ולפי חודשים. גם בקשה זו נדחתה באופן גורף על ידי מפעל הפיס.
לקריאת הדיווח בעין השביעית: https://www.the7eye.org.il/454390

 

הצלחה עתרה לבית-המשפט כדי לאלץ את מפעל הפיס למסור לציבור מידע על כספים שהעביר ל"ידיעות אחרונות", ynet, קשת ורשת במסגרת התקשרויות ספציפיות עם כלי התקשורת, וכן למסור לציבור מידע מפורט על פרסומיו הגלויים והסמויים של מפעל הפיס עם כלל כלי התקשורת בישראל.
לפני כחצי שנה הגישה הצלחה למפעל הפיס ארבע בקשות חופש מידע. בראשונה דרשה לקבל את מסמכי ההתקשרות בין מפעל הפיס לעיתון "ידיעות אחרונות"  ואתר ynet בכל הקשור למיזם הפרסומי "המורה של המדינה". עוד ביקשה הצלחה לקבל את תקציב המיזם המפורט וכן מידע על התשלומים שבוצעו בפועל בקשר למיזם. בקשה שנייה הוגשה למפעל הפיס כדי לקבל מידע על הענקת פרס ספיר לשנת 2021 ועל התקשרויות של מפעל הפיס עם חברת קשת בנוגע לפרס. קשת מפעילה את ערוץ 12 והאתרים mako ו-n12. מפעל הפיס פנה לקשת שטענה כי המסמך שאותו ניתן לכאורה לחשוף כלל אינו מסמך התקשרות בינה לבין מפעל הפיס בנוגע להענקת פרס ספיר ועל כן אין מקום לגלותו. מעבר לכך התנגדה קשת מטעמים של סודות מסחריים ומקצועיים. במפעל הפיס, על כן, סירבו לחשוף דבר. בקשה שלישית נועדה לחשוף מידע על התקשרויות בין מפעל הפיס לרשת בנוגע לשידור הגרלות הלוטו בטלוויזיה. רשת מפעילה את ערוץ 13. ברשת טענו כי החומרים כוללים פרטים עסקיים ומסחריים ועל כן התנגדו לחשיפתם. במפעל הפיס שוב לא נמסר אף פרט. הבקשה הרביעית, הרוחבית, דרשה ממפעל הפיס לקבל מידע על כל הוצאות הפרסום בשנים 20-21 בעיתונות הכתובה (דפוס ואינטרנט), תוך פירוט לכלי תקשורת. בנוסף התבקש מפעל הפיס לספק מידע על הוצאות פרסום סמוי ("תוכן שיווקי", "כתבות ממומנות", "שיתוף בתוכן" וכדומה), שוב תוך פירוט כלי תקשורת ולפי חודשים. גם בקשה זו נדחתה באופן גורף על ידי מפעל הפיס.
לקריאת הדיווח בעין השביעית: https://www.the7eye.org.il/454390