יומנו של נשיא המדינה, יצחק הרצוג, נמסר היום להצלחה, בעקבות בקשת חופש מידע שהגישה. היומן, לתקופה שמכניסת הנשיא לכהונתו ועד לסוף 2021, נמסר היום (חמישי, 12.5). עם זאת, יומנו של הנשיא ריבלין, שהתבקש גם הוא לתקופת סוף כהונתו, טרם נמסר על אף שחלפו המועדים למסירתו על פי חוק.
יחד עם היומן התבקש גם הסדר ניגוד העניינים שנערך לנשיא הרצוג. בתשובת בית הנשיא הוברר כי הסדר כזה, לא נערך אך הנשיא קיבל הסברים לעניין זה מהיועצת המשפטית של בית הנשיא.
בעקבות שיחות שניהלה הצלחה עם הממונה על חופש המידע בבית הנשיא, נשקל פרסומו היזום של יומן הנשיא מכאן ולהבא.
בהודעה שניתנה להצלחה על מסירת היומן נמסר, בין השאר, מבית הנשיא: "הקובץ הינו סרוק ומועבר בצורה שכזו בעקבות מגבלות אבטחה הקשורות בו. לעניין ניגוד העניינים: יצוין כי על פי התפיסה החקיקתית בישראל, נשיא המדינה הינו בעל מעמד ייחודי, וככזה אינו נושא בסמכויות המנהליות בבית הנשיא, הנתונות מכח הדין למנכ״ל בית הנשיא (המקביל בסמכויות אלו ליו״ר הכנסת ולמבקר המדינה). עם זאת, ולמען הסדר הטוב, נשיא המדינה קיבל מהיועצת המשפטית סקירה על חובת ההימנעות מניגוד עניינים בכלל ובכל הנוגע לתפקידו כנשיא המדינה, בפרט".
קובץ היומן נגיש לקריאה והורדה בקישור הבא: https://www.odata.org.il/dataset/984291ba-0e19-4956-a444-9ac94c9eaa29
לקריאת הדיווח בווינט: https://www.ynet.co.il/news/article/byzshcciq

 

יומנו של נשיא המדינה, יצחק הרצוג, נמסר היום להצלחה, בעקבות בקשת חופש מידע שהגישה. היומן, לתקופה שמכניסת הנשיא לכהונתו ועד לסוף 2021, נמסר היום (חמישי, 12.5). עם זאת, יומנו של הנשיא ריבלין, שהתבקש גם הוא לתקופת סוף כהונתו, טרם נמסר על אף שחלפו המועדים למסירתו על פי חוק.
יחד עם היומן התבקש גם הסדר ניגוד העניינים שנערך לנשיא הרצוג. בתשובת בית הנשיא הוברר כי הסדר כזה, לא נערך אך הנשיא קיבל הסברים לעניין זה מהיועצת המשפטית של בית הנשיא.
בעקבות שיחות שניהלה הצלחה עם הממונה על חופש המידע בבית הנשיא, נשקל פרסומו היזום של יומן הנשיא מכאן ולהבא.
בהודעה שניתנה להצלחה על מסירת היומן נמסר, בין השאר, מבית הנשיא: "הקובץ הינו סרוק ומועבר בצורה שכזו בעקבות מגבלות אבטחה הקשורות בו. לעניין ניגוד העניינים: יצוין כי על פי התפיסה החקיקתית בישראל, נשיא המדינה הינו בעל מעמד ייחודי, וככזה אינו נושא בסמכויות המנהליות בבית הנשיא, הנתונות מכח הדין למנכ״ל בית הנשיא (המקביל בסמכויות אלו ליו״ר הכנסת ולמבקר המדינה). עם זאת, ולמען הסדר הטוב, נשיא המדינה קיבל מהיועצת המשפטית סקירה על חובת ההימנעות מניגוד עניינים בכלל ובכל הנוגע לתפקידו כנשיא המדינה, בפרט".
קובץ היומן נגיש לקריאה והורדה בקישור הבא: https://www.odata.org.il/dataset/984291ba-0e19-4956-a444-9ac94c9eaa29
לקריאת הדיווח בווינט: https://www.ynet.co.il/news/article/byzshcciq