במסגרת הפעילות המתמשכת מול הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, החלה לקבל הצלחה תשובות לבקשות חופש מידע שונות, שהמענה עליהן התעכב מזה זמן. היום התקבל ריכוז החלטות מועצת הרשות לשנת 2018.
לעיון בהחלטות המועצה לשנת 2018 באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/a9907109-92e4-466a-b6d6-fa8cf4d89a06

במסגרת הפעילות המתמשכת מול הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, החלה לקבל הצלחה תשובות לבקשות חופש מידע שונות, שהמענה עליהן התעכב מזה זמן. היום התקבל ריכוז החלטות מועצת הרשות לשנת 2018.
לעיון בהחלטות המועצה לשנת 2018 באתר מידע לעם: https://odata.org.il/dataset/a9907109-92e4-466a-b6d6-fa8cf4d89a06