בדובר צה"ל מסרבים לבקשת חופש מידע של הצלחה שביקשה פרטים על האופן בו יוזמת היחידה פרסומים בתקשורת.
לקריאת הדיווח המלא בעין השביעית: https://www.the7eye.org.il/455915
בהמשך לפרסום הקודם, על פניית הצלחה לדו"צ, מציגים בעין השביעית תלונות של כתבים שונים על מדיניות חלוקת המידע של דובר צה"ל
לקריאת הדיווח הנוסף: https://www.the7eye.org.il/456140

בדובר צה"ל מסרבים לבקשת חופש מידע של הצלחה שביקשה פרטים על האופן בו יוזמת היחידה פרסומים בתקשורת.
לקריאת הדיווח המלא בעין השביעית: https://www.the7eye.org.il/455915
בהמשך לפרסום הקודם, על פניית הצלחה לדו"צ, מציגים בעין השביעית תלונות של כתבים שונים על מדיניות חלוקת המידע של דובר צה"ל
לקריאת הדיווח הנוסף: https://www.the7eye.org.il/456140