לראשונה מזה 20 שנה יזמנו ספר מקיף בתחום חופש המידע. מדבר אליכם?
רוצים עותק מוזל או לתמוך במטרה חשובה ולהנגיש אותו לכלל הציבור?
היכנסו לקמפיין מימון ההמונים, תימכו והצטרפו אלינו - - https://bit.ly/2UoWyFw
לראשונה מזה 20 שנה יזמנו ספר מקיף בתחום חופש המידע. מדבר אליכם?
רוצים עותק מוזל או לתמוך במטרה חשובה ולהנגיש אותו לכלל הציבור?
היכנסו לקמפיין מימון ההמונים, תימכו והצטרפו אלינו - - https://bit.ly/2UoWyFw