6.1.2021
 
היום נמסרו לנו יומניו של שר התקשורת עד לאחרונה, יועז הנדל לרבעונים 3 ו 4 של שנת 2020. היומנים זמינים לצפיה באתר "מידע לעם" בקישורים הבאים: 
 
רבעון שלישי: 
https://odata.org.il/dataset/581cea15-325a-4947-b17d-f10afdc050ce
 
רבעון רביעי: 
https://odata.org.il/dataset/7728ddeb-59f9-4b6f-8913-85a2984b136f
 
בנוסף, נמסר לידינו היום גם יומנה של מנכ"לית משרד האוצר לשעבר, קרן טרנר וגם הוא זמין לצפיה באתר בקישור הבא:
https://odata.org.il/dataset/9602e6b7-2287-4224-8d78-96d3ae3f5d8e
6.1.2021
 
היום נמסרו לנו יומניו של שר התקשורת עד לאחרונה, יועז הנדל לרבעונים 3 ו 4 של שנת 2020. היומנים זמינים לצפיה באתר "מידע לעם" בקישורים הבאים: 
 
רבעון שלישי: 
https://odata.org.il/dataset/581cea15-325a-4947-b17d-f10afdc050ce
 
רבעון רביעי: 
https://odata.org.il/dataset/7728ddeb-59f9-4b6f-8913-85a2984b136f
 
בנוסף, נמסר לידינו היום גם יומנה של מנכ"לית משרד האוצר לשעבר, קרן טרנר וגם הוא זמין לצפיה באתר בקישור הבא:
https://odata.org.il/dataset/9602e6b7-2287-4224-8d78-96d3ae3f5d8e