13.4.2021
 
לקריאת הדיווח המלא של ביני אשכנזי ב"מקור ראשון": https://www.makorrishon.co.il/news/336203/
 
לצפיה בנתוני חופש המידע כפי שהתקבלו מהנהלת בתי המשפט: https://www.odata.org.il/dataset/739dddc6-40a4-4687-b0cd-9601ced9e2b1
13.4.2021
 
לקריאת הדיווח המלא של ביני אשכנזי ב"מקור ראשון": https://www.makorrishon.co.il/news/336203/
 
לצפיה בנתוני חופש המידע כפי שהתקבלו מהנהלת בתי המשפט: https://www.odata.org.il/dataset/739dddc6-40a4-4687-b0cd-9601ced9e2b1