בדצמבר 2018  קיבל בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים את העתירה שהגישה עמותת הצלחה לבקשת TheMarker נגד החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו. השופט עודד שחם פסק, כי החל מחודש פברואר 2019 יפרסם החשב הכללי את שמותיהן של חברות קבלן המספקות למדינה שירותים בתחומי הניקיון, אבטחה, הסעדה ומפירות את חוקי העבודה.

העתירה הוגשה בעקבות סירובו של החשב הכללי לפרסם את שמות החברות אותן הוא בודק מדי שנה. זאת, למרות שבדיקות מדגמיות של המשכורות שאותן מקבלים עובדי חברות קבלן העובדים עבור המדינה העלו כי רבים מהם סובלים מהפרה של זכויותיהם.

סירובו של חזקיהו אף עמד בסתירה להתחייבות של מי שכהנה לפניו בתפקיד החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, שהודיעה כי החל מדו"ח 2017 יכללו הפרסומים הן את שמותיהן של החברות המפירות והן את שמותיהן של החברות המצטיינות.

לאחר שהדו"ח האחרון פורסם ללא השמות, הודיע החשכ"ל חזקיהו כי הוא מסרב לפרסם את שמות החברות שקיבלו את הציונים הנמוכים "כי זה יפגע בתחרות". עוד טען חזקיהו כי מוסדות ציבור המבקשים את הדו"ח כולו, כולל השמות, מקבלות אותו. עם זאת, הדבר דורש פעולה פרו-אקטיבית שלא נעשית בדרך כלל. יתרה מכך, הדו"ח המלא אינו מגיע לחברות במגזר הפרטי, וכשאלה זקוקות לשירותי קבלן, הן לא יודעות אם החברות שהן בוחרות מפירות חוק או לא.

השופט שחם החליט, כי "החשב הכללי יפרסם במסגרת הדו"ח העדכני, שאמור להתפרסם עד 28 בפברואר 2019, את הנתונים המבוקשים, בהתייחס לחברות שקיבלו ציון נמוך מ-70". בנוסף נקבע, כי גם שני הדו"חות האחרונים שכבר פורסמו יכללו את שמות החברות רטרואקטיבית.

עמותת הצלחה: "בית המשפט שידר מסר חשוב בנוגע לחשיבות האכיפה של זכויות עובדים והשקיפות של תוצאות הביקורת. פומביות הציונים תאפשר קיום ביקורת ציבורית ודיון ציבורי מוצלחים יותר על החברות ועל מערך האכיפה גם יחד. זהו ניצחון גדול לשקיפות ציבורית וטוב שבתי המשפט עומדים באופן נחוש להגן על עקרונות בסיסיים של חוק חופש המידע".
 
 
בדצמבר 2018  קיבל בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים את העתירה שהגישה עמותת הצלחה לבקשת TheMarker נגד החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו. השופט עודד שחם פסק, כי החל מחודש פברואר 2019 יפרסם החשב הכללי את שמותיהן של חברות קבלן המספקות למדינה שירותים בתחומי הניקיון, אבטחה, הסעדה ומפירות את חוקי העבודה.

העתירה הוגשה בעקבות סירובו של החשב הכללי לפרסם את שמות החברות אותן הוא בודק מדי שנה. זאת, למרות שבדיקות מדגמיות של המשכורות שאותן מקבלים עובדי חברות קבלן העובדים עבור המדינה העלו כי רבים מהם סובלים מהפרה של זכויותיהם.

סירובו של חזקיהו אף עמד בסתירה להתחייבות של מי שכהנה לפניו בתפקיד החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, שהודיעה כי החל מדו"ח 2017 יכללו הפרסומים הן את שמותיהן של החברות המפירות והן את שמותיהן של החברות המצטיינות.

לאחר שהדו"ח האחרון פורסם ללא השמות, הודיע החשכ"ל חזקיהו כי הוא מסרב לפרסם את שמות החברות שקיבלו את הציונים הנמוכים "כי זה יפגע בתחרות". עוד טען חזקיהו כי מוסדות ציבור המבקשים את הדו"ח כולו, כולל השמות, מקבלות אותו. עם זאת, הדבר דורש פעולה פרו-אקטיבית שלא נעשית בדרך כלל. יתרה מכך, הדו"ח המלא אינו מגיע לחברות במגזר הפרטי, וכשאלה זקוקות לשירותי קבלן, הן לא יודעות אם החברות שהן בוחרות מפירות חוק או לא.

השופט שחם החליט, כי "החשב הכללי יפרסם במסגרת הדו"ח העדכני, שאמור להתפרסם עד 28 בפברואר 2019, את הנתונים המבוקשים, בהתייחס לחברות שקיבלו ציון נמוך מ-70". בנוסף נקבע, כי גם שני הדו"חות האחרונים שכבר פורסמו יכללו את שמות החברות רטרואקטיבית.

עמותת הצלחה: "בית המשפט שידר מסר חשוב בנוגע לחשיבות האכיפה של זכויות עובדים והשקיפות של תוצאות הביקורת. פומביות הציונים תאפשר קיום ביקורת ציבורית ודיון ציבורי מוצלחים יותר על החברות ועל מערך האכיפה גם יחד. זהו ניצחון גדול לשקיפות ציבורית וטוב שבתי המשפט עומדים באופן נחוש להגן על עקרונות בסיסיים של חוק חופש המידע".