במאי 2017 הגישה עמותת הצלחה בקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל בגין גביית תעריף גבוה מהמותר מצרכנים הרוכשים ממנה חשמל ברכישה מרוכזת.

הבקשה הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד לאחר שחברת החשמל הגיעה להסדר עם 120 קיבוצים, לפיו היא תפצה אותם בכ-10 מיליון שקל בגין גביית תעריף חשמל גבוה מהמותר, לאחר שמנעה מהם הנחה של כ-4% שלה היו זכאים כצרכני רכישת חשמל מרוכזת.

צרכני רכישת חשמל מרוכזת רוכשים את החשמל הדרוש להם באופן מרוכז מחברת החשמל, תוך שימוש ברשת חשמל פרטית שבאמצעותה מועבר החשמל לכל אחד מהצרכנים. מאחר שהצרכנים הם אלה שנושאים בעלויות תחזוקת רשת החשמל הפרטית הם זכאים על פי חוק ליהנות מתעריף חשמל מוזל.

בקיבוצים טענו במשך שנים, כי חברת החשמל לא העניקה להם את ההנחה המגיעה להם, בעוד שחברת החשמל טענה מצידה כי רק צרכנים המחוברים במתח נמוך זכאים להנחה וכי צרכנים המחוברים במתח גבוה אינם זכאים לה. כאמור, המחלוקת בין הצדדים יושבה במסגרת ההסכם שהושג.

בבקשה לאשר את התביעה כייצוגית מבקשת הצלחה להעניק את הפיצוי שהושג עם 120 הקיבוצים אל כלל לקוחות חברת החשמל הרוכשים ממנה חשמל ברכישה מרוכזת. לטענת הצלחה, חברת החשמל אינה מחילה את התעריף הנכון וממשיכה לגבות מצרכנים הרוכשים חשמל במרוכז כספים בעבור שירות שהיא אינה מספקת להם. לטענת הצלחה, חברת החשמל ביצעה אפליה פסולה שאינה מעוגנת בדין בין לקוחות הרכישה המרוכזת ולכן יש להטיל עליה חובה להעניק את ההנחה לכלל צרכנים אלה.

הצלחה מגדירה את הלקוחות הללו כ"כל גוף שמחלק ומספק חשמל לאחר (לרבות קיבוץ, מושב, כפר, אזור תעשייה, קניון, תאגיד, בנייני משרדים וכיוצ"ב) אשר מאז 14.1.09 רכש מהמשיבה חשמל במכירה מרוכזת ושילם לפי תעריף שאינו תעריף מכירה מרוכזת".

בנובמבר 2018 דחתה השופטת אסתר שטמר בקשה של הצלחה להורות על גילוי מסמכים ועיון בהם. הבקשה לגילוי מסמכים עסקה בתעריף מתח נמוך, הגם שהתביעה עוסקת גם בתעריף מתח גבוה. לאחר דחיה זו, הגישה הצלחה בקשה ועתירה מכוח חוק חופש המידע נגד חברת חשמל, בו חויבה החברה למסור נתונים חדשים.
הנושא מוסיף להתנהל בבתי המשפט.
 
 
במאי 2017 הגישה עמותת הצלחה בקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל בגין גביית תעריף גבוה מהמותר מצרכנים הרוכשים ממנה חשמל ברכישה מרוכזת.

הבקשה הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד לאחר שחברת החשמל הגיעה להסדר עם 120 קיבוצים, לפיו היא תפצה אותם בכ-10 מיליון שקל בגין גביית תעריף חשמל גבוה מהמותר, לאחר שמנעה מהם הנחה של כ-4% שלה היו זכאים כצרכני רכישת חשמל מרוכזת.

צרכני רכישת חשמל מרוכזת רוכשים את החשמל הדרוש להם באופן מרוכז מחברת החשמל, תוך שימוש ברשת חשמל פרטית שבאמצעותה מועבר החשמל לכל אחד מהצרכנים. מאחר שהצרכנים הם אלה שנושאים בעלויות תחזוקת רשת החשמל הפרטית הם זכאים על פי חוק ליהנות מתעריף חשמל מוזל.

בקיבוצים טענו במשך שנים, כי חברת החשמל לא העניקה להם את ההנחה המגיעה להם, בעוד שחברת החשמל טענה מצידה כי רק צרכנים המחוברים במתח נמוך זכאים להנחה וכי צרכנים המחוברים במתח גבוה אינם זכאים לה. כאמור, המחלוקת בין הצדדים יושבה במסגרת ההסכם שהושג.

בבקשה לאשר את התביעה כייצוגית מבקשת הצלחה להעניק את הפיצוי שהושג עם 120 הקיבוצים אל כלל לקוחות חברת החשמל הרוכשים ממנה חשמל ברכישה מרוכזת. לטענת הצלחה, חברת החשמל אינה מחילה את התעריף הנכון וממשיכה לגבות מצרכנים הרוכשים חשמל במרוכז כספים בעבור שירות שהיא אינה מספקת להם. לטענת הצלחה, חברת החשמל ביצעה אפליה פסולה שאינה מעוגנת בדין בין לקוחות הרכישה המרוכזת ולכן יש להטיל עליה חובה להעניק את ההנחה לכלל צרכנים אלה.

הצלחה מגדירה את הלקוחות הללו כ"כל גוף שמחלק ומספק חשמל לאחר (לרבות קיבוץ, מושב, כפר, אזור תעשייה, קניון, תאגיד, בנייני משרדים וכיוצ"ב) אשר מאז 14.1.09 רכש מהמשיבה חשמל במכירה מרוכזת ושילם לפי תעריף שאינו תעריף מכירה מרוכזת".

בנובמבר 2018 דחתה השופטת אסתר שטמר בקשה של הצלחה להורות על גילוי מסמכים ועיון בהם. הבקשה לגילוי מסמכים עסקה בתעריף מתח נמוך, הגם שהתביעה עוסקת גם בתעריף מתח גבוה. לאחר דחיה זו, הגישה הצלחה בקשה ועתירה מכוח חוק חופש המידע נגד חברת חשמל, בו חויבה החברה למסור נתונים חדשים.
הנושא מוסיף להתנהל בבתי המשפט.