בקשה לתביעה ייצוגית שהגישה עמותת הצלחה נגד חברת התרופות פריגו הסתיימה בהסדר פשרה ופיצוי בסך 275 אלף דולר.

הבקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד פריגו, הנסחרת בתל אביב ובניו יורק, הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב במרץ 2013. בבקשה, שהוגשה בשמם של מחזיקים במניית חברת התרופות, נטען כי פריגו איחרה במסירת מידע בנוגע לניירות ערך בהן החזיקה, ובכך נוצר מצב שבו הציבור רכש במחיר יתר את מניותיה בבורסה.

מדובר בניירות ערך מסוג  Auction Rate Securities שהונפקו ונוהלו על ידי חברת ליהמן ברדרס. בספטמבר 2008 נכנסה ליהמן ברדרס להליכי פירוק, ואולם בדו"ח שפרסמה פריגו בנובמבר 2008 המשיכה חברת התרופות לייחס לניירות ה- Auction Rate Securities את אותו השווי ולא ציינה כי ליהמן ברדרס היא שעומדת מאחורי ניירות ערך אלה. מידע זה והפחתות בגין ירידת ערך ניירות ערך אלה פורסם על ידי פריגו רק בדו"ח שהפיקה בפברואר 2009. בתגובה לפרסום הדו"ח צנח שער מניית פריגו בכ-17%.

הבקשה לאשר תביעה ייצוגית בשמם של משקיעים שרכשו את מניית פריגו בישראל הוגשה על ידי הצלחה לאחר שבתביעה ייצוגית שהוגשה נגד פריגו בארה"ב נקבע, כי משקיעים שרכשו את מניות החברה בישראל לא יוכלו להיכלל בתביעה.

במאי 2014 הושג הסדר פשרה, המבוסס על הפיצוי שהוסכם בהליכים נגד פריגו בארה"ב, לפיו חברת התרופות תשלם פיצויים בסך 275,049 דולר, כאשר סכום הפיצוי שיקבל כל חבר בקבוצת המשקיעים יהיה בהתאם לירידת שער מניית פריגו במועדים הרלוונטיים, ואילו היתרה תועבר כגמול לעמותת הצלחה וכשכר טרחה לבאי הכוח המייצגים, משרד עו"ד גיל רון, קינן ושות'. ההסדר אושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב באוקטובר 2014.
 
בקשה לתביעה ייצוגית שהגישה עמותת הצלחה נגד חברת התרופות פריגו הסתיימה בהסדר פשרה ופיצוי בסך 275 אלף דולר.

הבקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד פריגו, הנסחרת בתל אביב ובניו יורק, הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב במרץ 2013. בבקשה, שהוגשה בשמם של מחזיקים במניית חברת התרופות, נטען כי פריגו איחרה במסירת מידע בנוגע לניירות ערך בהן החזיקה, ובכך נוצר מצב שבו הציבור רכש במחיר יתר את מניותיה בבורסה.

מדובר בניירות ערך מסוג  Auction Rate Securities שהונפקו ונוהלו על ידי חברת ליהמן ברדרס. בספטמבר 2008 נכנסה ליהמן ברדרס להליכי פירוק, ואולם בדו"ח שפרסמה פריגו בנובמבר 2008 המשיכה חברת התרופות לייחס לניירות ה- Auction Rate Securities את אותו השווי ולא ציינה כי ליהמן ברדרס היא שעומדת מאחורי ניירות ערך אלה. מידע זה והפחתות בגין ירידת ערך ניירות ערך אלה פורסם על ידי פריגו רק בדו"ח שהפיקה בפברואר 2009. בתגובה לפרסום הדו"ח צנח שער מניית פריגו בכ-17%.

הבקשה לאשר תביעה ייצוגית בשמם של משקיעים שרכשו את מניית פריגו בישראל הוגשה על ידי הצלחה לאחר שבתביעה ייצוגית שהוגשה נגד פריגו בארה"ב נקבע, כי משקיעים שרכשו את מניות החברה בישראל לא יוכלו להיכלל בתביעה.

במאי 2014 הושג הסדר פשרה, המבוסס על הפיצוי שהוסכם בהליכים נגד פריגו בארה"ב, לפיו חברת התרופות תשלם פיצויים בסך 275,049 דולר, כאשר סכום הפיצוי שיקבל כל חבר בקבוצת המשקיעים יהיה בהתאם לירידת שער מניית פריגו במועדים הרלוונטיים, ואילו היתרה תועבר כגמול לעמותת הצלחה וכשכר טרחה לבאי הכוח המייצגים, משרד עו"ד גיל רון, קינן ושות'. ההסדר אושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב באוקטובר 2014.