17.5.2020

אגב הדיווח על משרדי הממשלה החדשים ועלותם, מזכיר שאול אמסטרדמסקי במהדורת החדשות של "כאן חדשות",  את יומנו של השר לשיתוף פעולה אזורי, לשנת 2019, שנחשף ונמסר לבקשת הצלחה. אז מה עשה השר באותה שנה? צפו.

https://twitter.com/kann_news/status/1262070583279276032

17.5.2020

אגב הדיווח על משרדי הממשלה החדשים ועלותם, מזכיר שאול אמסטרדמסקי במהדורת החדשות של "כאן חדשות",  את יומנו של השר לשיתוף פעולה אזורי, לשנת 2019, שנחשף ונמסר לבקשת הצלחה. אז מה עשה השר באותה שנה? צפו.

https://twitter.com/kann_news/status/1262070583279276032