16.8.2020
 
בהמשך למאמצים הארוכים של הצלחה בתחום הנגשת ניגודי העניינים, נעדכן כי הממשלה החלה לפרסם באופן יזום את ההסדרים שעריכתם הושלמה.

ניתן לצפות בהסדרים אלו בקישור הבא: https://www.gov.il/he/Departments/dynamiccollectors/ministers_conflict?skip=0
16.8.2020
 
בהמשך למאמצים הארוכים של הצלחה בתחום הנגשת ניגודי העניינים, נעדכן כי הממשלה החלה לפרסם באופן יזום את ההסדרים שעריכתם הושלמה.

ניתן לצפות בהסדרים אלו בקישור הבא: https://www.gov.il/he/Departments/dynamiccollectors/ministers_conflict?skip=0