שיטת המצליח של חברות הביטוח - החברות שולחות המחאות שפג תוקפן ולא מוכנות להעביר כספים למבוטחים
שיטת המצליח של חברות הביטוח - החברות שולחות המחאות שפג תוקפן ולא מוכנות להעביר כספים למבוטחים