17.12.2020
 
נתוני מצלמות במרחבים ציבוריים שאספה הצלחה, נחשפים בדיווח של  בר פלג  על דו"ח חדש של הכנסת.
 
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.9378725
17.12.2020
 
נתוני מצלמות במרחבים ציבוריים שאספה הצלחה, נחשפים בדיווח של  בר פלג  על דו"ח חדש של הכנסת.
 
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.9378725