6.1.2021
 
שימו לב לתשובה הזאת שקיבלנו היום ממנכ"ל המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה שבראשו עמד עד ממש לא מזמן השר זאב אלקין. בתשובה לבקשת חופש מידע לקבלת יומניו של השר, השיב מנכ"ל המשרד כי היומנים לא ברשות המשרד והם חשופים רק ללשכת השר. כמובן שזו תשובה שאינה תואמת את הדין ועל המשרד לפנות לשר לשעבר אלקין ולבקש ממנו להעביר את החומרים כדי שיהיה להם תיעוד במשרד ואפשר יהיה למסור אותם בהתאם לדין. 

חשבתם שזה הכל? אז לא! יחד עם התשובה הנוגעת ליומן, הגיעה תשובה נוספת בנוגע לבקשת חופש מידע אחרת שהוגשה למשרד בנוגע לברכות ותודות ששלח השר לגורמים שונים. לא תופתעו לדעת שגם לגבי מידע זה - נטען על ידי מנכ"ל המשרד שהמידע בידי השר לשעבר ולא בידי המשרד. גם כאן - התשובה בניגוד לדין.
6.1.2021
 
שימו לב לתשובה הזאת שקיבלנו היום ממנכ"ל המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה שבראשו עמד עד ממש לא מזמן השר זאב אלקין. בתשובה לבקשת חופש מידע לקבלת יומניו של השר, השיב מנכ"ל המשרד כי היומנים לא ברשות המשרד והם חשופים רק ללשכת השר. כמובן שזו תשובה שאינה תואמת את הדין ועל המשרד לפנות לשר לשעבר אלקין ולבקש ממנו להעביר את החומרים כדי שיהיה להם תיעוד במשרד ואפשר יהיה למסור אותם בהתאם לדין. 

חשבתם שזה הכל? אז לא! יחד עם התשובה הנוגעת ליומן, הגיעה תשובה נוספת בנוגע לבקשת חופש מידע אחרת שהוגשה למשרד בנוגע לברכות ותודות ששלח השר לגורמים שונים. לא תופתעו לדעת שגם לגבי מידע זה - נטען על ידי מנכ"ל המשרד שהמידע בידי השר לשעבר ולא בידי המשרד. גם כאן - התשובה בניגוד לדין.