11.1.2021
 
שקוף בדקו את היומנים שהתקבלו בעקבות בקשת חופש מידע של הצלחה ואלו הן המסקנות:
https://shkifut.info/2021/01/biton/
11.1.2021
 
שקוף בדקו את היומנים שהתקבלו בעקבות בקשת חופש מידע של הצלחה ואלו הן המסקנות:
https://shkifut.info/2021/01/biton/