17.1.2021
 
בהמשך לבקשת חופש מידע לקבלת מסמכי המכרז והחיובים שבוצעו על ידי טלדור במהלך שלוש מערכות הבחירות האחרונות, פנתה הצלחה לוועדת הבחירות בשאלות שונות הנוגעות להזמנות, חשבוניות וחיובים שונים ששולמו על ידי ועדת הבחירות המרכזית עבור שירותי הסריקה שקיבלה.  "בנוגע לחיובים משמעותיים עולות שאלות של תקינות שיש לבררן", נכתב במכתבה של הצלחה המפרט מקרים שבהם החשבוניות שבגינן שילמה החברה מכילות פריטים שלא כלולים במכרז, ובהם מקרים שבהם טלדור חייבה את ועדת הבחירות גם בגין עובדים וגם בגין סריקה, בעוד שסריקה אמורה לגלם גם את שכר העובדים, וחיובים בגין הדרכה וחזרה גנרלית אמורים להיות באחריות הספק.
 
ועדת הבחירות טרם השיבה לפניה. 
 
לקריאת הדיווח של חגי עמית בדה מרקר: https://www.themarker.com/news/politics/.premium-1.9458876?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
17.1.2021
 
בהמשך לבקשת חופש מידע לקבלת מסמכי המכרז והחיובים שבוצעו על ידי טלדור במהלך שלוש מערכות הבחירות האחרונות, פנתה הצלחה לוועדת הבחירות בשאלות שונות הנוגעות להזמנות, חשבוניות וחיובים שונים ששולמו על ידי ועדת הבחירות המרכזית עבור שירותי הסריקה שקיבלה.  "בנוגע לחיובים משמעותיים עולות שאלות של תקינות שיש לבררן", נכתב במכתבה של הצלחה המפרט מקרים שבהם החשבוניות שבגינן שילמה החברה מכילות פריטים שלא כלולים במכרז, ובהם מקרים שבהם טלדור חייבה את ועדת הבחירות גם בגין עובדים וגם בגין סריקה, בעוד שסריקה אמורה לגלם גם את שכר העובדים, וחיובים בגין הדרכה וחזרה גנרלית אמורים להיות באחריות הספק.
 
ועדת הבחירות טרם השיבה לפניה. 
 
לקריאת הדיווח של חגי עמית בדה מרקר: https://www.themarker.com/news/politics/.premium-1.9458876?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share