16.2.2021
 
דיווחים בעין השביעית על בקשת חופש המידע של הצלחה בעניין מקבלי תעודות לשכת העיתונות הממשלתית. הדיווחים חושפים את המגמות הנוכחיות הנוגעות לחלוקת תעודות של לשכת העיתונות הממשלתית לעיתונאים וגורמים נוספים.
 
לקריאת הדיווח הראשון של אורן פרסיקו  - https://www.the7eye.org.il/405566
 
לקריאת הדיווח השני של אורן פרסיקו - https://www.the7eye.org.il/406100
16.2.2021
 
דיווחים בעין השביעית על בקשת חופש המידע של הצלחה בעניין מקבלי תעודות לשכת העיתונות הממשלתית. הדיווחים חושפים את המגמות הנוכחיות הנוגעות לחלוקת תעודות של לשכת העיתונות הממשלתית לעיתונאים וגורמים נוספים.
 
לקריאת הדיווח הראשון של אורן פרסיקו  - https://www.the7eye.org.il/405566
 
לקריאת הדיווח השני של אורן פרסיקו - https://www.the7eye.org.il/406100