25.2.2021
 
מכתב שנשלח מטעם הצלחה, עמותת התמנון והתנועה לטוהר המידות בעניין הנחיצות של מינוי ממונה חופש מידע קבוע במשרד רה"מ, נענה במהירות ובחיוב מטעם מנכ"ל המשרד (בפועל), צחי ברוורמן. במכתב התשובה מציין ברוורמן את הצעדים שננקטים כדי לשפר את מערך חופש המידע במשרד ראש הממשלה כבר בזמן הקרוב.
25.2.2021
 
מכתב שנשלח מטעם הצלחה, עמותת התמנון והתנועה לטוהר המידות בעניין הנחיצות של מינוי ממונה חופש מידע קבוע במשרד רה"מ, נענה במהירות ובחיוב מטעם מנכ"ל המשרד (בפועל), צחי ברוורמן. במכתב התשובה מציין ברוורמן את הצעדים שננקטים כדי לשפר את מערך חופש המידע במשרד ראש הממשלה כבר בזמן הקרוב.