4.3.2021
 
בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ ( כב' השופטים הנדל, עמית ומינץ) קיבל היום את עמדת הצלחה וקבע - הפעם באופן מפורש ביותר - כי יש לקיים דיון לגופם של המינויים לאיוש תפקידי מנכ״ל הרשות השנייה ויו״ר מועצת הכבלים והלווין, וזאת עד ליום 14.3.2021. המדינה גם חויבה בהוצאות בסך 3000 ש״ח. ההחלטה באה לאחר שהצלחה הגישה באמצע פברואר בקשה על פי פקודת בזיון בית המשפט משום שהממשלה לא מילאה את פסק הדין שקבע כי יש לדון לגופם של המינויים בתוך שלושים יום. לאחר הגשת הבקשה, התקיים דיון בממשלה, אך לא לגופם של המינויים ומכאן החלטת בג"צ. 
 
לדיווחים שונים אודות הבקשה, ההתפתחויות והחלטת בג"צ ראו:
 
מירב ארלוזורוב בדה מרקר – https://www.themarker.com/opinion/.premium.HIGHLIGHT-1.9589653
 
ברוך קרא בחדשות 13 - https://twitter.com/newsisrael13/status/1364280731158126598?s=08
 
איתמר אייכנר בynet –  https://www.ynet.co.il/news/article/S1RT2w11Gu
 
ענת ביין – לובוביץ בגלובס - https://iglob.es/?1361711
 
אמוץ שפירא, רשת ב' - https://twitter.com/amotzsh/status/1367069894454444040
 
אורן פרסיקו, העין השביעית - https://www.the7eye.org.il/407604
 
דניאל דולב, וואלה! - https://twitter.com/danieldolev/status/1361316838718775298
 
4.3.2021
 
בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ ( כב' השופטים הנדל, עמית ומינץ) קיבל היום את עמדת הצלחה וקבע - הפעם באופן מפורש ביותר - כי יש לקיים דיון לגופם של המינויים לאיוש תפקידי מנכ״ל הרשות השנייה ויו״ר מועצת הכבלים והלווין, וזאת עד ליום 14.3.2021. המדינה גם חויבה בהוצאות בסך 3000 ש״ח. ההחלטה באה לאחר שהצלחה הגישה באמצע פברואר בקשה על פי פקודת בזיון בית המשפט משום שהממשלה לא מילאה את פסק הדין שקבע כי יש לדון לגופם של המינויים בתוך שלושים יום. לאחר הגשת הבקשה, התקיים דיון בממשלה, אך לא לגופם של המינויים ומכאן החלטת בג"צ. 
 
לדיווחים שונים אודות הבקשה, ההתפתחויות והחלטת בג"צ ראו:
 
מירב ארלוזורוב בדה מרקר – https://www.themarker.com/opinion/.premium.HIGHLIGHT-1.9589653
 
ברוך קרא בחדשות 13 - https://twitter.com/newsisrael13/status/1364280731158126598?s=08
 
איתמר אייכנר בynet –  https://www.ynet.co.il/news/article/S1RT2w11Gu
 
ענת ביין – לובוביץ בגלובס - https://iglob.es/?1361711
 
אמוץ שפירא, רשת ב' - https://twitter.com/amotzsh/status/1367069894454444040
 
אורן פרסיקו, העין השביעית - https://www.the7eye.org.il/407604
 
דניאל דולב, וואלה! - https://twitter.com/danieldolev/status/1361316838718775298