15.7.2021

אבנר הופשטיין עוסק בזמן ישראל בניסיונות התערבות של מנכ"ל רשת בתכני חברת החדשות, ומזכיר גם את פניית הצלחה לרשות השניה בעניין הקידומים המסחריים התדירים בשידורי החדשות מטעם המורשים לשידורים, בניגוד להפרדה שאמורה להתקיים בין החדשות לשידורים האחרים.
 
לקריאת הכתבה בזמן ישראל: https://www.zman.co.il/237611/
 
15.7.2021

אבנר הופשטיין עוסק בזמן ישראל בניסיונות התערבות של מנכ"ל רשת בתכני חברת החדשות, ומזכיר גם את פניית הצלחה לרשות השניה בעניין הקידומים המסחריים התדירים בשידורי החדשות מטעם המורשים לשידורים, בניגוד להפרדה שאמורה להתקיים בין החדשות לשידורים האחרים.
 
לקריאת הכתבה בזמן ישראל: https://www.zman.co.il/237611/