20.7.2021

כלי התקשורת מדווחים על תלונות שונות שהוגשו בעניינו של יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, ומזכירים גם את פניית הצלחה ליועמ"ש המוסד וליועמ"ש לממשלה
בעניינים שונים הנוגעים להסדרי ניגוד עניינים, מנהל תקין וטוהר מידות.
 
לקריאת הדיווח של חן מענית ונטעאל בנדל ב"הארץ": https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.10015341
 
לקריאת הדיווח של יעל פרידזון ב"וואלה": https://news.walla.co.il/item/3449350
 
 
20.7.2021

כלי התקשורת מדווחים על תלונות שונות שהוגשו בעניינו של יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, ומזכירים גם את פניית הצלחה ליועמ"ש המוסד וליועמ"ש לממשלה
בעניינים שונים הנוגעים להסדרי ניגוד עניינים, מנהל תקין וטוהר מידות.
 
לקריאת הדיווח של חן מענית ונטעאל בנדל ב"הארץ": https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.10015341
 
לקריאת הדיווח של יעל פרידזון ב"וואלה": https://news.walla.co.il/item/3449350