25.7.2021

אבי עמית מזכיר את המכתב ששלחה הצלחה ביחד עם צדק פיננסי ליועמ"ש, לחשכ"ל ולממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון.
 
לקריאת הציוץ של אבי עמית: https://twitter.com/AviAmit26/status/1419219261348884482?s=20
 
 
 
 
 
25.7.2021

אבי עמית מזכיר את המכתב ששלחה הצלחה ביחד עם צדק פיננסי ליועמ"ש, לחשכ"ל ולממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון.
 
לקריאת הציוץ של אבי עמית: https://twitter.com/AviAmit26/status/1419219261348884482?s=20