3.8.2021

באתר כסית מדווחים על בקשת חופש מידע של הצלחה שחשפה את התשלומים שבוצעו בשנים האחרונות לתאגיד השידור הציבורי בגין חומרי ארכיון.
 
לקריאת הדיווח: https://kassit.co.il/kassit-tv/11946/
 
לצפיה במידע שנמסר באתר "מידע לעם": https://www.odata.org.il/dataset/178dd522-7b1d-458b-b6c5-708bc21cf8d7
 
3.8.2021

באתר כסית מדווחים על בקשת חופש מידע של הצלחה שחשפה את התשלומים שבוצעו בשנים האחרונות לתאגיד השידור הציבורי בגין חומרי ארכיון.
 
לקריאת הדיווח: https://kassit.co.il/kassit-tv/11946/
 
לצפיה במידע שנמסר באתר "מידע לעם": https://www.odata.org.il/dataset/178dd522-7b1d-458b-b6c5-708bc21cf8d7