17.10.2021

פרשת סוכני האניות התקדימית מגיעה לבית המשפט העליון

מחר ידון בית המשפט העליון בערעור ייחודי של הצלחה על פסק דין בתביעה שנמצאה מוצדקת וראויה אך לא אושרה כייצוגית באופן חריג ותקדימי. להרחבה על המקרה ועל הדיון בבית המשפט העליון ראו:

עידו באום בדה מרקר: https://www.themarker.com/law/.premium-1.10299957

ניצן שפיר בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001387777

 

 

17.10.2021

פרשת סוכני האניות התקדימית מגיעה לבית המשפט העליון

מחר ידון בית המשפט העליון בערעור ייחודי של הצלחה על פסק דין בתביעה שנמצאה מוצדקת וראויה אך לא אושרה כייצוגית באופן חריג ותקדימי. להרחבה על המקרה ועל הדיון בבית המשפט העליון ראו:

עידו באום בדה מרקר: https://www.themarker.com/law/.premium-1.10299957

ניצן שפיר בגלובס: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001387777