18.11.2021

הצלחה וארגונים נוספים פנו לשרת הפנים: הגבירי את השקיפות ברשויות המקומיות

על אף שההשפעה של החלטות הרשויות המקומיות על חיי היומיום של התושבים היא דרמטית, השלטון המקומי סובל מבעיית שקיפות ומהיעדר מנגנונים מספקים להבטחת קידומה.

השבוע פנו, שורת ארגונים ומומחים בתחום השקיפות, ובהם גם הצלחה, לשרת הפנים בבקשה לפעול להגברת השקיפות ברשויות המקומיות. זאת, באמצעות הענקת סמכויות ליחידה הממשלתית לחופש המידע גם על הרשויות המקומיות, כפי שהמליצה כשכיהנה כשרת משפטים, והסדרת מעמד הממונים לחוק חופש המידע, ברשויות המקומיות.
 

18.11.2021

הצלחה וארגונים נוספים פנו לשרת הפנים: הגבירי את השקיפות ברשויות המקומיות

על אף שההשפעה של החלטות הרשויות המקומיות על חיי היומיום של התושבים היא דרמטית, השלטון המקומי סובל מבעיית שקיפות ומהיעדר מנגנונים מספקים להבטחת קידומה.

השבוע פנו, שורת ארגונים ומומחים בתחום השקיפות, ובהם גם הצלחה, לשרת הפנים בבקשה לפעול להגברת השקיפות ברשויות המקומיות. זאת, באמצעות הענקת סמכויות ליחידה הממשלתית לחופש המידע גם על הרשויות המקומיות, כפי שהמליצה כשכיהנה כשרת משפטים, והסדרת מעמד הממונים לחוק חופש המידע, ברשויות המקומיות.