14.11.2021

הצלחה עתרה ויומני משרד הפנים בתקופת דרעי נמסרו

לאחר פניה לבית המשפט בעתירת חופש מידע - הצלחנו!  ביום חמישי האחרון נמסרו להצלחה במסגרת עת"מ 40360-05-21 הצלחה נ' משרד הפנים - יומני שר הפנים דרעי, ס.שר הפנים נהרי ומנכ"ל משרד הפנים כהן, לשנים 2020 ו 2021 (רבעון ראשון). היומנים זמינים לצפיה באתר "מידע לעם" בקישור הבא: https://odata.org.il/dataset/20eafe6e-1be1-46d2-9eee-8e0338fda010

בהמשך ועל אף התנגדות משרד הפנים ופרקליטות המחוז, נפסקו להצלחה הוצאות של 4000 ₪ בגין הגשת העתירה והשופטת אף הורתה על השבת האגרה ששולמה בכפוף לתקנות.

 

14.11.2021

הצלחה עתרה ויומני משרד הפנים בתקופת דרעי נמסרו

לאחר פניה לבית המשפט בעתירת חופש מידע - הצלחנו!  ביום חמישי האחרון נמסרו להצלחה במסגרת עת"מ 40360-05-21 הצלחה נ' משרד הפנים - יומני שר הפנים דרעי, ס.שר הפנים נהרי ומנכ"ל משרד הפנים כהן, לשנים 2020 ו 2021 (רבעון ראשון). היומנים זמינים לצפיה באתר "מידע לעם" בקישור הבא: https://odata.org.il/dataset/20eafe6e-1be1-46d2-9eee-8e0338fda010

בהמשך ועל אף התנגדות משרד הפנים ופרקליטות המחוז, נפסקו להצלחה הוצאות של 4000 ₪ בגין הגשת העתירה והשופטת אף הורתה על השבת האגרה ששולמה בכפוף לתקנות.